Nesna Landbruk

Landbruk, bil, båt, reparasjon
av hage- og skogsutstyr

Nesna Landbruksverksted dekker i hovedsak kommunen Nesna, Lurøy, Leirfjord og deler av Alstahaug og Rana.

Bedriften starta opp i 1991 og har i dag to ansatte i tillegg til daglig leder/eier. I tillegg kommer ca 40% stilling på “kontorsida”. Vårt satsningsområde er i første omgang innenfor landbruket, men vi foretar også enkle reparasjoner på biler og båter. Vi har også stor pågang av kunder når det gjelder reparasjon av hageutstyr, skogsutstyr og andre maskiner.

Nesna Landbruksverksted er forhandler av skog og hageredskaper fra Husqvarna, samt dekk og batterier fra Superdekk

Nesna Landbruksverksted
Postboks 53, 8701 Nesna, Tlf: 75 05 64 88/97 67 65 05,  Fax: 75 05 61 04, Daglig leder: Anders Haug,  post@nesnalandbruk.no

Personvernerklæring